Still Mom

American Battle Monument, 1970 Once upon a time, shortly after I had graduated from college, I asked her what her dream role was. “You know ang gusto Ko talagang role na I portray yung bang matanda na malilimutin na pero pa minsan minsan may moment na nakaka-alala pa sya. Kahit Walang bayad, gagawin ko iyang…

Advertisement